Mariager Højskole

 

 

VI ØNSKER EN SKOLE FYLDT MED MOTIVEREDE ELEVER, SOM UDVIKLES OG SENDES
Vi vil motivere mennesker til at være helhjertede efterfølgere af Jesus og udruste dem til at præge deres verden gennem Guds kærlighed og kraft. Motivationen skal komme primært gennem bøn, Bibelen og det kristne fællesskab, og processen sigter på en lighed med og kærlighed til Jesus. Vi ønsker, at den enkelte, på en omsorgsfuld måde, formes til at sætte bevidste og ubevidste aftryk på omverdenen i dyb afhængighed af Guds forvandlende kraft.

SKOLENS MÅLSÆTNINGER
Gennem daglig undervisning vil vi fremme forståelsen for Bibelen og fortrolighed med Helligåndens liv og gaver.
Gennem ugentlig tjenestepraktik vil vi fremme indsigt og engagement i kirke og samfund.
Gennem månedlig coaching vil vi fremme sund identitet og fortrolighed med det potentiale, Gud har givet mennesker.

 

VÆRDIER
Fællesskab
Vi ønsker en skole, hvor alle, i et Gudscentreret fællesskab, oplever at høre til; et sted, præget af team spirit og tjenersind, hvor vidt forskellige personligheder og nationaliteter integreres. Vi ønsker ikke, at nogen er uengagerede, men at alle forpligter sig og tillader andre at komme tæt på, så selv svaghed kan blive en styrke.

Ansvar
Vi ønsker en skole, hvor alle føler ejerskab. Et sted med gæstfrihed og kvalitet, hvor den enkelte, med Guds hjælp, tager ansvar for sig selv og bidrager til helheden, og samtidig opmuntres til forandringsvillighed.

Respekt
Vi ønsker en skole præget af rummelighed og respekt, hvor forskellighed ses som en styrke; et sted, hvor autoriteter og mødetider respekteres. Med afsæt i Guds kærlighed vil vi undgå negativ forskelsbehandling og hensynsløs opførsel, men arbejde for, at mennesker og ejendele behandles med omtanke.

Tillid
Vi ønsker en skole, præget af åbenhed, mulighedstænkning og Guds nærvær; et sted med autenticitet og fortrolighed, hvor vi tør bygge relationer og give ansvar. Vi vil undgå skjulte dagsordener og arbejde for, at ord og liv hænger sammen.

 

HISTORIE
Mariager Højskole har igennem mere end 50 år uddannet hundredvis af kristne og kirkeledere. Skolens vision er fortsat at være et ressourcecenter for kirkerne i Danmark.

Det startede i 1954
Ideen om en kristen højskole blev født, da skolens første forstander, Harald Rich, på et besøg i USA lagde mærke til kirkernes dynamiske unge. Dynamoen var et undervisningssystem i menighederne og et skolesystem for hele bevægelsen.

Kort efter vedtog Pinsevækkelsen herhjemme at starte en højskole. En grund med den skønneste udsigt over Mariager fjord blev skænket af Mariager kommune og byggemodnet ganske gratis. Den 26. september 1954 blev grundstenen lagt.

Der blev indmuret forskellige dokumenter, bl.a. en bibel og en sangbog. Året efter stod skolen klar og blev indviet d. 22. oktober 1955. Byggeomkostningerne løb op i 1,2 mio. kr. Indsamlinger i landets pinsekirker og en gave fra Mariager kommune løb tilsammen op i 200.000 kr.

Den 3. november samme år startede det første hold elever.

Tingene udvikler sig
For at få elever nok, startede man desuden i sommeren 1956 en 5 måneders ungdomsskole, det der i vore dage hedder efterskole. Senere fik man også en god aftale om udveksling af højskoleelever med Norge. I dag er området et helt skolekompleks med højskole, hele tre efterskoler og en sports- og stævnehal.

En rig arv
Mariager Højskole har i 50 år tjent først pinsekirkerne og nu kristne fra et bredt spekter af kirkelivet med relevant bibelundervisning og ledertræning. Således kan de fleste danske pinsepræster se tilbage på et højskoleophold som begyndelsen på deres åndelige virke. Men også børnearbejdere, ungdomsarbejdere, lovsangsledere og musikere kan takke højskolen for et skub i den rigtige retning. Siden 80’erne var højskolen også dynamo i opstart af menigheder i nye danske byer.

Mariager Højskole har en rig arv i sin bagage, hvilket fortsat præger skolens vision og værdier.

 

KOST

På Mariager Højskole har vi som mål, at der i dagligdagen serveres sund og indbydende mad. Der skal altid være grøntsager eller frugt til måltiderne, så eleverne har mulighed for at leve efter ernæringsrådets anbefalinger.

Hos os er fødevaresikkerheden i top, hvilket har medført, at skolen har fået en såkaldt elite-smiley fra Fødevarestyrelsen. Du kan læse mere om smiley ordningen her.

 


Her kan du hente skolens undervisningsmiljøundersøgelse.